Platba | Vízová služba v Praze

MOŽNOSTI PLATBY

Upozorňujeme: víza musí být zaplacena předem.

  • Vložte hotovost
    Vložte hotovost přesně, přeplatek není vracen.

 

  • E- banking (poplatek 50 KČ)
    Bankovní detaily
PostFinance
IBAN CH76 0900 0000 6061 8640 7
Držitel účtu: bornpower gmbh, 6331 Hünenberg

 

  • Složenkou (poplatek 150 KČ)
    Možné pouze pro firemní zákazníky. Platba musí být uhrazena do tří dní.