Víza do Kazachstan | Vízová služba v Praze

K vyřízení víza do Kazachstanu potřebujete tyto dokumenty:

  1. Cestovní pas (platný po dobu alespoň 6 měsíců od doby vypršení platnosti víza);
  2. Jedna aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm (bude přilepena k formuláři žádosti);
  3. Vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum ( есть скачанная анкета);

 

Doba vyhotovení Konzulární poplatek Servisní poplatek Celkem
Jednovstupové vízum ( 30 dnů ) 945 500 1445
Dvouvstupové vízum ( 30 dnů ) 1350 500 1850
Trivstupové vízum ( 30 dnů ) 1755 500 2255
Express
Jednovstupové vízum ( 30 dnů ) 1350 500 1850
Dvouvstupové vízum ( 30 dnů ) 1890 500 2390
Trivstupové vízum ( 30 dnů ) 2430 500 2930
Multivstupové vizum (do 60 dnů behem pulroku) 4590 500 5090
Express
Vízum do 1 roku 4590 500 5090
Jednovstupové vízum ( 5 dnů ) 810 500 1310
Dvouvstupové vízum ( 5 dnů ) 1620 500 2120
Trivstupové vízum ( 5 dnů ) 2025 500 2525

 

Všechny kategorie víz jsou zpracovávány nejméně 5 pracovních dnů

Děti do 16 let mají víza zdarma.

POZOR: Víza k dvojímu, trojímu či vícekrát opakovanému vstupu se vydávají pouze tehdy, pokud bude přiložen dopis-pozvánka s číslem vízové podpory, v souladu s MZV RK.

Comments are closed.