Vízum do Bělaruská

K vyřízení víza do Republiky Bělarus potřebujete tyto dokumenty:

  1. Platný cestovní pas (+kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza;
  2. Vízový formulář vyplněný v jednom vyhotovení;
  3. Jedno foto barevné, na bílém pozadí, 35×45 mm, ne starší 6 měsíců;
  4. Kopie dokladu o cestovním pojištění (podrobně) – cena je 20 Kč/den

Turistika: žádost běloruského subjektu cestovního ruchu, psaná na hlavičkovém papíře s uvedením úplného názvu subjektu cestovního ruchu, jeho adresy a telefonu, opatřená razítkem; potvrzení o rezervaci ubytování v hotelu, na dobu dokumentárně potvrzené rezervace, nejvýše však 10 dní;

Platnost víza: Krátkodobá vstupní víza pro turistické účely se vydávají na základě jednoho z výše uvedených dokladů.

Služební vízum: original pozvání vydaného běloruskou právnickou osobou, kopie smlouvy (kontraktu, dohody o spolupráci) mezi běloruskou právnickou osobou a cizím státním příslušníkem nebo zahraniční organizací.

Platnost víza: Vízum se uděluje na dobu 1 roku a právem pobytu až 90 dní ročně.

Tranzitní víza: vízum země, do níž cizinec cestuje přes území Běloruské republiky (kopie víza se přikládá k pasu a žádosti o vízum); není-li vízum pro průjezd do třetí země vyžadováno, jiné doklady prokazující nutnost získání tranzitního víza, včetně jízdenek (letenek) pro železniční, leteckou, silniční přepravu nebo potvrzení o jejich rezervaci.

Platnost víza: opravňuje k jednomu, dvěma nebo více tranzitním průjezdům přes území Republiky Bělarus na uvedenou dobu, nejvýše však na 1 rok a platí po dobu 2 dní ode dne vstupu cizího státního občana do Republiky Bělarus.

Typy vizDoba vyhotoveníKonzulární poplatekServisní poplatekCelkem
Tranzitní vízum7 dní17008002500
Krátkodobé vizum do 90 dnů7 dní17008002500
Obchodní vízum ( 90 dnů 1 rok)℡:704712111   
O vydání víza bude rozhodnuto do 6 pracovních dnů ode dne podání žádosti cizího státního občana o vízum.

Comments are closed.