Víza do Ruské Federace | Vízová služba v Praze

K vyřízení víza do Ruské Federace potřebujete tyto dokumenty:

  1. Cestovní pas(+kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza;
  2. Vízový formulář vyplněný, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem;
  3. Barevnou fotografii o rozměru 3,5×4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu);
  4. Cestovní pojištění(+ jeho kopii)  platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak.

 

Turistika:Potvrzení o přijetí zahraničního turisty vydané ruskou organizací provozující činnost v oblasti cetsovního ruchu, která je zaregistrována ve federálním registru touroperátorů;

Platnost víza: délka pobytu nepřesahuje 30 dní, vízum může být jednovstupové nebo dvouvstupové.

 

Služební vízum: Pozvání na vjezd do Ruské federace od Federální migrační služby RF, nebo Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí RF o udělení víza, nebo Písemné pozvání od ruské právnické osoby.

Platnost víza: Celková doba pobytu cizince na území Ruské federace na základě vícevstupového víza nesmí překročit 90 dnů během každého půl roku.

 

Navíc zařídíme Vam následující typy víz: humanitární vízum, soukromé vízum, pracovní vízum, studijní vízum, tranzitní vízum.

 

 

Doba vyhotovení Konzulární poplatek Servisní poplatek 
(vč. DPH)
jednovstupové, dvouvstupové a mnohovstupové vízum
4-10 pracovních dní

1020 CZK

700 CZK

1-3 pracovních dní

2030 CZK

700 CZK

 

Comments are closed.