Víza do Čínsk | Vízová služba v Praze

K vyřízení víza do Čínské lidové republiky potřebujete tyto dokumenty:

 • Cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
 • 1x Fotokopii pasu (pouze jedna strana s Vašimi údaji)
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář, podepsaný žadatelem
 • 1x Současná barevná originální fotografie (modré nebo bílé pozadí) pasového formátu, nalepit na formulář
 • 1x Vytištěná elektronická letenka nebo rezervace – obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení).
 • Rezervace ubytování (případně zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující informace o zajištěném ubytování)
 • Výpis z vlastního účtu dokládající dostatek peněz na cestu (minimálně 100 USD na den pobytu v Číně na osobu),
 • Cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně
  pro vízum do Číny u studentů  : potvrzení o studiu.u pracujících  : potvrzení o zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, OSVČ: výpis z živnostenského rejstříku

  pro vyřízení víza do Číny pro nezletilé  navíc ověřený souhlas rodiče/rodičů s vycestováním do Číny, kopii rodného listu a prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého.

 

Turistika  : detailní itinerář cesty po Číně v anglickém jazyce (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování)

Doba vyřízení víza:  5 pracovní dny ode dne přijetí žádosti
Platnost víza:  délka pobytu nepřesahuje 30 dní, 1 nebo výjimečně dvouvstupé, platnost 3 měsíce) je vydáváno za účelem turistiky nebo návštěvy přátel.

 

Služební vízum:

 • U business víza do Číny do 30 dnů  postačí rezervace zpáteční letenky  , navíc zvací dopis čínské strany (partnerské organizace)v čínském jazyce
 • Pro pobyt nad 30 dní  oznámení pro vydání víza do Číny čínským pravomocným orgánem (“Invitation Letter of Duly Authorized Unit”)

Doba vyřízení víza:    5 pracovní dny ode dne přijetí žádosti.
Platnost víza:   délka pobytu nepřesahuje 180 dní, 1vstupé, 2vstupé nebo vícevstupé, platnost 3 až 12 měsíců) je vydáváno za účelem obchodu a s obchodní výměnou souvisejících činností.

Navíc zařídíme Vam následující typy víz: vízum pro posádku, návštěvní vízum, tranzitní vízum, novinářské vízum, studijní vízum.

 

Typy viz Doba vyhotovení Konzulární poplatek Bankovní poplatek Servisní poplatek Celkem
Druhy viza 1 vstup 840 70 550 1460
2 vstupy 1260 70 550 1880
multi do 6 měsicu 1680 70 550 2300
multi do 1 roku 2520 70 550 3140

Comments are closed.